وزیر صمت در شرکت بافتینه و بافتسان ملایر، با اشاره به وضعیت کشور، از اینکه هیچ واحد تولیدی و صنعتی نباید تعطیل شود، سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ملایر با اشاره به شرایط کشور و اهمیت واحدهای تولیدی، گفت:  فکر و برنامه راهبردی ما جمله رهبر معظم انقلاب است که تاکید فرمودند "وضعیت موجود تولید و اشتغال سرلوحه کار جهادی است".

 

هیچ واحد تولیدی و صنعتی نباید تعطیل شود

رحمانی روز جمعه در شرکت بافتینه و بافتسان ملایر، افزود: دشمن فکر می کرد اعمال تحریم های ظالمانه برای صنعت ایران فلج کننده است اما ما اجازه تعطیلی هیچ یک از واحدهای تولیدی و صنعتی را نمی دهیم.

وی با اشاره به اهمیت واحدهای تولیدی، ادامه داد: ما اکنون در جبهه، کار جهادی انجام می دهیم و حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و صنعتی برای ما جز اولویت ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش تولید و واحدهای تولیدی اینکه ما در جنگ اقتصادی پیروز شده ایم، افزود: جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است و در کنار این جنگ و تحریم های ظالمانه دشمن جنگ روانی را نیز داریم.