معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت : سازمان‌های مردم نهاد با توجه به نقش تاثیرگذار خود به عنوان عاملی برای تحول آفرینی اجتماعی و فرهنگی در جامعه شناخته می‌شوند.

به گزار خبرگزاری موج اردبیل، اکبر نگاهی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت : تمامی برنامه‌های ارائه شده توسط سمن‌ها از زمان ارائه طرح تا پایان برگزاری آن به صورت مستمر رصد شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: با نظارت کامل بر فعالیت‌های جوانان علاوه بر دستیابی به جمع‌بندی نهایی و آسیب شناسی صحیح، میزان تاثیرگذاری فعالیت‌ها بر روی جامعه هدف نیز ارتقا خواهد یافت.
 
وی خاطرنشان کرد : در راستای هم افزایی سمن ها و برای ممانعت از اتلاف منابع مالی و انسانی، تلاش می کنیم از موازی کاری پرهیز کنیم و در این خصوص هماهنگی لازم با هیات نظارت بر سمن ها و دیگر دستگاههای مرتبط بعمل آمده است.
 
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌ کل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه تعدد سمن‌ها باعث می‌شود که در بخشی از فعالیت‌ها ناخواسته با موازی‌کاری‌هایی نیز همراه شویم، افزود: برخی از برنامه‌ها به دلیل مناسبتی بودن از احتمال موازی‌کاری برخوردار هستند ولی با نظارت هیات ناظر بر سازمان‌های مردم نهاد استان به‌دنبال کم کردن و عدم وقوع چنین اتفاقاتی هستیم.