معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ارتقاء رتبه جهانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رتبه بندی جهانی وبومتریکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، تیمور آقاملایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، عنوان کرد: در آخرین نسخه جولای ۲۰۱۹ رتبه­ بندی جهانی وبومتریکس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توانست با رتبه جهانی سه هزار و 305، جایگاه خود را  301 پله در رتبه جهانی ارتقاء دهد.

وی اظهار کرد: همچنین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با کسب جایگاه بیست و هشتم در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق به رشد 4 پله ای شد.

شایان ذکر است که رتبه ­بندی جهانی وبومتریکس یک نظام رتبه­ بندی است که بر اساس چهار شاخص، به ارزیابی حضور علمی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه ­ها در وب، از طریق وب سایت ­های دانشگاهی می­ پردازد.

آقاملایی خاطرنشان کرد: هـر شـش مـاه یکبـار بـیش از ۲۷ هزار دانشـگاه و مرکـز آموزشـی و پژوهشی سراسر جهان در Webometrics Ranking مـورد بررسـی قـرار می­ گیرند.