وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شرکت در نشست علمی و مسائل اقتصادی کلان کشور وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فرهاد دژپسند در نشست علمی و مسائل اقتصادی کلان کشور  با حضور صاحبنظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان اصفهان و مدیران دستگاه های اجرائی استان سخنرانی و به بحث و تبادل نظر می پردازد.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی در این سفر یک روزه به اصفهان با حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی اصفهان، از نزدیک در جریان مشکلات، نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی  قرار  می گیرد.