معاون عمرانی فرماندار بندرعباس گفت: از ظرفیت پساب شهری، برای افزایش سرانه فضای سبز شهر بندرعباس استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمدرضا رضایی معاون عمرانی فرماندار بندرعباس، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب و در خصوص استفاده از پساب شهری برای افزایش سرانه فضای سبز بندرعباس، تشریح کرد: موضوع آب به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال است که می بایست توجه ویژه ای به آن داشت.
معاون عمرانی فرماندار بندرعباس در این جلسه اظهار داشت: باید از ظرفیت پساب شهری برای افزایش سرانه فضای سبز شهری استفاده شود.
 وی در ادامه افزود: اهمیت و هزینه های فرار‌وان تامین آب در بخش های مختلف باید مورد توجه بهره برداران منابع آبی قرار گیرد.
معاون عمرانی فرماندار در پایان علاوه بر تاکید استفاده از پساب شهری، به ارائه راه حل های دیگر در حوزه صرف جویی در مصرف آب پرداخت و تصریح کرد: می توان در یک دوره زمانی برنامه ریزی شده در زمینه کشت محصولات کم آب، اجرای آبیاری تحت فشار و نصب کنتورهای هوشمند، وضعیت منابع آبی را بهبود بخشید  تا انشاا... نسل های آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.