با حکم وزیر کشور، محمود ثمینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، با حکم وزیر کشور، محمود ثمینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان شد.

بر اساس این گزارش، به پیشنهاد استاندار لرستان و حکم وزیر کشور، محمود ثمینی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد.

بخشی از کارنامه مدیریتی محمود ثمینی

ثمینی پیش از این سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی، مدیرکلی امنیتی استانداری خراسان شمالی، فرمانداری بجنورد و فرمانداری مینودشت را در کارنامه خود داشته است.

خبرگزاری موج، این انتصاب را به محمود ثمینی و مجموعه استانداری لرستان تبریک می گوید.