رییس دانشگاه علمی و کاربردی یزد گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، ادارات دولتی از فعالیت های آموزشی منع شدند و از آنجا که تعداد قابل توجهی از مراکز علمی کاربردی متعلق به ادارات دولتی بود، ۱۳ مرکز تعطیل یا به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدصالح احمدی رییس دانشگاه علمی و کاربردی یزد در نشستی خبری با اشاره به اینکه پیش از این ۲۲ مرکز علمی کاربردی در سطح استان  یزد فعالیت می کردند، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، ادارات دولتی از فعالیت های آموزشی منع شدند و از آنجا که تعداد قابل توجهی از مراکز علمی کاربردی متعلق به ادارات دولتی بود، ۱۳ مرکز تعطیل یا به بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه مراکز علمی کاربردی هلال احمر و شهرداری دولتی محسوب نمی شوند، افزود: تعدادی از ۱۳ مرکز وابسته به دستگاه های دولتی، تعدادی تعطیل و تعدادی نیز به بخش خصوصی واگذار شدند به عنوان مثال دانشگاه علم و هنر یزد به خانه فرهنگ صدوقی و مرکز علمی کاربردی بهزیستی تفت نیز به خیریه تفت واگذار شد و این مراکز از مهرماه می توانند بر اساس آیین نامه دانشجو بپذیرند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ساماندهی مدرسان مراکز علمی کاربردی استان یزد عنوان کرد: در استان در مجموع هزار و ۲۰۰ مدرس فعالیت می کردند که اسامی آنها در سامانه به ثبت رسیده بود که تعدادی از آنها به دلیل عدم تدریس بیش از دو سال، خود به خود از چرخه مدرسان خارج شدند.

وی افزود: بعد از پایش های انجام شده و سنجش سطح علمی همچنین نیاز مراکز به اساتید، در حال حاضر تعداد اساتید به ۶۰۰ نفر رسیده است.

احمدی همچنین از ساماندهی رشته های تحصیلی در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: گرچه حذف برخی رشته ها اعتراضاتی به همراه داشت اما رشته هایی که امکان مهارت آموزی در آنها به دانشجویان وجود نداشت، حذف شد.