محمدابراهیم الهی تبار در گردهمایی سازمان‌های مردم نهاد گفت: سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خوبی نشان داده‌اند که می‌توانند در توسعه کلان نقش‌آفرین و همراه با افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی در سطح جامعه باشند.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون استاندار کرمانشاه با تأکید بر تغییر رفتارهای اجتماعی به سمت سازمان‌های مردم‌نهاد، ابراز داشت: توانمندی بخش‌های مختلف جامعه درگرو تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد است.

الهی تبار بابیان این مطلب که سازمان‌های مردم‌نهاد مؤثرترین افراد در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند، خاطرنشان ساخت: مداخله اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فقط بر عهده دولت نیست بلکه یک حرکت همگانی به‌ویژه از درون خانواده‌ها و آموزش‌وپرورش باید شکل گیرد.

وی با تأکید بر این مهم که همه مدیران دستگاه‌ها به شکل کمی و کیفی باید در تقویت سمن‌ها تلاش کنند، تصریح کرد: شرط تحقق سند توسعه‌ای کرمانشاه، مشارکت و نقش‌آفرینی مردم است و مبحث انسان سالم را سمن‌ها می‌توانند دنبال کنند و هدایتگر مردم به سمت جامعه سالم باشند.