با حکم استاندار لرستان، خدانظر دریکوند مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری لرستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، استاندار لرستان در حکمی، خدانظر دریکوند را به عنوان مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری لرستان منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، با حکم سید موسی خادمی استاندار لرستان، خدانظر دریکوند به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری لرستان منصوب و معرفی شد.

خدانظر دریکوند، پیشتر مدیرکل آموزش و پرورش لرستان بود

خدانظر دریکوند از مدیران باسابقه لرستان است که معاونت و مدیرکلی آموزش و پرورش لرستان را در کارنامه خود دارد.

خبرگزاری موج، این انتصاب را به خدانظر دریکوند و مجموعه استانداری لرستان تبریک می گوید.