معاون یکی از شرکت‌های صنعتی و معدنی بافق توسط دادستان عمومی و انقلاب یزد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب یزد در واکنش به برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت برخی مدیران شرکت‌های معدنی استان یزد اعلام کرد که پرونده‌هایی در خصوص سوء جریانات مالی برخی شرکت ها وجود دارد اما بازداشتی که اخیراً صورت گرفته مربوط به معاون یکی از شرکت‌های صنعتی و معدنی بافق است.

وی افزود: این فرد، مبالغ قابل توجهی رشوه به صورت وجه نقد و سکه از برخی از پیمانکاران دریافت می کرده و هفته گذشته در حین دریافت رشوه با دستور قضایی دادسرای بافق، توسط مأموران اداره کل اطلاعات استان یزد دستگیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه دادسرا و دستگاه های نظارتی استان یزد در عین حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری، نظارت خود را بر شرکت های بزرگ و قرادادهای آنان با پیمانکاران تشدید کرده اند و با مفاسد مالی این حوزه به طور جدی برخود می شود، حتی اگر شگردهای سوء استفاده و دریافت رشوه توسط برخی از آنها تغییر کرده باشد.