قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ضرروت برداشت بهینه گندم توسط کمباین ها، از نقش موثر و سازنده شرکت های تعاونی تولید در برنامه های اجرایی، سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، رضا عباسی، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگوی اختصاصی با موج با اشاره به برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان در ساماندهی کمباین ها، اظهار داشت: در سال گذشته نیز، ساماندهی کمباین ها به جهت برداشت گندم کشاورزان، صورت گرفت، اما این موضوع در سال جار ی با توجه و جدیت بیشتری دنبال می شود.

 

ضرورت در کنترل کمباین ها به جهت برداشت بهینه گندم

عباسی با بیان ضرورت ساماندهی کمباین ها در فصل برداشت گندم، ابراز کرد: با توجه به بازه زمانی که کمباین ها در سایر استان های کشور  به برداشت گندم، می پردازند، به طور قطع قبل از اینکه وارد زمین های گندمِ استان شوند، نیاز به سرویس، نگه داری، تنظیم هد و سایر قطعاتِ دستگاه از اهمیت برخوردار بوده و یک ضرورت به شمار می آید.

وی در ادامه با اشاره به کنترل کمباین ها به جهت برداشت  بهینه گندم، افزود: اگر دستگاه بدون کنترل و انجام سرویس مربوطه، وارد زمین کشاورزی گندم شود، معمولا با آسیب هایی همچون خرد کردن، شکسته شدن و آرد شدن گندم همراه است و همینطور سبب ریزش غیرمتعارف خوشه های گندم در زمین می شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، اضافه کرد: اگر کمباین بعد از برداشت های طولانی مدت، مورد سرویس و تنظیم ها ی مرتبط قرار نگیرد، قطعا دارای عملکردی مطلوب نخواهد بود و در این میان، درصد قابل توجهی از گندم که با صرف زحمات و هزینه های بسیار، به مرحله برداشت رسیده است، از دست خواهد رفت.

بی توجهی در کنترل و انجام سرویس های مرتبط از سوی کمباین دار ها، منجر به ریزش و باقی ماندن حجم زیادی از گندم بر روی زمین، خواهد شد که پس از بارندگی پاییز، رویش بذرهای باقی مانده بر زمین، مزرعه ای از گندم را به عمل خواهد آورد.

 

اهمیت مشارکت شرکت های تعاونی تولید بخش کشاورزی

وی با اشاره به مشارکت شبکه تعاونی های تولید بخش کشاورزی (18 شرکت)، به جهت کنترل کمباین ها در انجام سرویس های مورد نیاز، عنوان کرد: مشارکت و ورود شبکه تعاونی تولید، بسیار موثر بوده است؛ در سال های گذشته بررسی و تحقق این امر توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و سایر شرکت های مرتبط صورت می گرفت.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اقدام ارزنده شرکت های شبکه تعاون تولید به جهت حضور دائمی در محل مورد نظر، گفت: تعاونی های تولید برحسب ضرورت، در روستا  و نه در شهر،  استقرار دارند.

عباسی در ادامه افزود: با توجه به اینکه شرکت های تعاونی تولید، عامل در ارائه گواهی سوخت به کمباین دار ها، هستند، توصیه های کارشناسان، در سرویس کمباین ها به جهت برداشتی موثر و مطلوب، با توجه و اقدام کمباین دار ها همراه است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تنظیمات قطعات برداشت در کمباین، خاطر نشان کرد: با سرویس و تنظیم قطعات مورد نظر، می توان از هدررفت زحمات و هزینه های صرف شده به جهت تولید محصول، جلوگیری کرد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره مجدد به ضرورت برداشت بهینه گندم از سوی کمباین دار ها و اهمیت مشارکت و نقش موثر شرکت های تعاونی تولید، افزود: با توجه به حضور 76  شرکت تعاونی تولید در استان، جلب مشارکت حداکثری در برنامه های اجرائی از سوی شرکت ها،  از برنامه های تعریف شده و دارای اهمیتِ سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، است.