مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مواد مخدر در مدارس هرمزگان مصرف نمی شود، از مصرف یا توزیع آن در خارج از مدرسه اطلاعی نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، موسی دادی زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در نشست مشترک با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه خبرنگاران و روابط عمومی ها چشم و گوش مدیران هستند، گفت: در هر جامعه ای که اصحاب رسانه، آزادی عمل و مطالبه گری بیشتری داشته باشند، مطمعنا در خصوص رفاه اجتماعی و مطالبه حقوق مردم، وضعیت بهتری خواهند داشت.

دادی زاده با اشاره به اینکه خبرنگاران برای پوشش خبری در مدارس هرمزگان باید روال قانونی را طی کنند، افزود: هیچ مشکلی با ورود خبرنگاران نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به نرخ شهریه در مدارس غیردولتی، گفت: براساس امکانات و خدمات ارائه شده شهریه در سامانه جامع ملی این مدارس در سراسر کشور یکسان است.

وی خاطر نشان کرد: شهریه مدارس هیئت امنایی را شورای آموزش پرورش معین می کند و در این میان تعدادی از مدارس خدمات بیشتری ارائه می کنند که آموزش پرورش نرخ بیشتری را برایشان در نظر گفته است.

مدیر کل آموزش پرورش هرمزگان، اضافه کرد: 30 دانش آموز به مسابقات در حوزه نانو در کشور دست یافتند که از این تعداد سه دانش آموزش راه یافته به این مرحله هرمزگانی بودند.

موسی دادی زاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مصرف مواد مخدر در مدارس استان، تاکید کرد: مواد مخدر در مدارس هرمزگان مصرف نمی شود، اما از مصرف یا توزیع مواد مخدر خارج از مدرسه اطلاعی نداریم.