مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از افزایش 35 درصدی پسماند ساختمانی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی دهنوی با اشاره به این که متوسط افزایش میزان پسماندهای ساختمانی در 4 ماهه نخست سال جاری حدود 35درصد است، بیان کرد: این افزایش آمار پسماند تنها مختص به پسماندهای ساختمانی است و در گروه های دیگر به طور کلی شاهد کاهش آمار میزان پسماند بوده ایم.

وی افزود: پسماندهای ساختمانی در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33درصد افزایش داشته که این آمار نشانگر رشد ساخت و ساز در سال جاری است.

دهنوی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه پسماند تر در 4ماهه نخست سال حدود 11درصد کاهش میزان پسماند را شاهد بوده ایم که از این آمار بیشترین کاهش مربوط به اردیبهشت ماه با 20درصد بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین به کاهش میزان پسماندهای الکترونیکی در 4 ماهه اخیر سال جاری اشاره کرده کرد و گفت: در 4 ماهه گذشته به طور میانگین میزان پسماندهای الکترونیکی 57 درصد کاهش داشته که این امر می تواند دلایل مختلفی از جمله قرار نگرفتن این پسماندها در فرآیند جمع آوری و عدم تحویل به ایستگاه ها داشته باشد که در این رابطه لازم است شهروندان اصفهانی به منظور اجرای فرآیند صحیح جمع آوری و عدم دخالت دوره گردها و عوامل غیرمجاز و جلوگیری از خطرات پسماندهای الکترونیکی، نهایت همکاری را با سازمان داشته باشند.