کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۲ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۲ در شرایط سالم ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۰، خیابان استانداری روی عدد ۸۲، بزرگراه خرازی روی عدد ۹۱، خیابان پروین روی عدد ۹۳ و خیابان رودکی روی عدد ۹۲ قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۸۹، شاهین شهر با میانگین ۹۸، کاشان با میانگین ۷۹، مبارکه با میانگین ۷۳ و نجف آباد با میانگین ۷۱ در شرایط سالم است.