رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان از جذب وتحقق 100 درصدی اعتبارات هزینه ای کردستان در سال 97 خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، بهرام نصراللهی زاده شامگاه امروز شنبه در سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: مطالبات بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی تا پایان سال 96 کاملاً تامین و پرداخت شده است و مطالبات سال 97 بازنشستگان نیز در دستور کار سال 98 قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در سال 97 حدود 294 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: سر جمع اعتبارات هزینه ای این دستگاه‌ها در سال جاری به 351 میلیارد تومان رسیده که حدود 19 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: از مجموع 294 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای سال 97 حدود 210 میلیارد تومان به حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی اختصاص داده شد و 84 میلیارد تومان برای هزینه های سایر دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با اشاره به اینکه 23 دستگاه اجرایی در استان ها مشمول نظام بودجه استانی هستند، یادآور شد: استان کردستان جزو استان‌هایی بود که در سال 97 اعتبارات هزینه ای آن 100 درصد محقق و جذب شد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با بیان اینکه رویکرد توزیع اعتبارات هزینه ای به سمت عدالت محوری بوده است، تاکید کرد: تلاش شده مطالبات پرسنلی در اولویت قرار گرفته و تامین شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تاکید بر اینکه بخشی از اعتبارات هزینه ای الزامات قانونی دارد و به عنوان مثال یک درصد از این اعتبارات صرف امور پژوهش خواهد شد، افزود: همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی باید یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود غیر از فصول یک و 6 را از طریق صدا وسیما برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی حوزه کاری و عملکردی خود هزینه کنند.