رئیس اداره جنگلداری منابع طبیعی استان همدان از تخصیص اعتبار ۲۷ میلیارد ریالی در طرح بوم سازگان جنگل‌های زاگرس، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حمید خزائی ​، رئیس اداره جنگلداری منابع طبیعی استان همدان با اشاره به  طرح بوم سازگان جنگل‌های زاگرس، گفت: طرح بوم سازگان جنگل‌های زاگرس برای نخستین بار،  امسال در در ۱۱ استان منطقه زاگرس نشین کشور از جمله همدان در حال اجر است.

 

اجرای طرح بوم سازگان جنگل‌های زاگرس

خزائی با عنوان اینکه این طرح شامل طرح های مختلفی همچون توسعه جنگل با نهال و بذر، مبارزه با آفات و بیماری ها است افزود: ۳۲هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی استان همدان جزء جنگل های زاگرس شناخته می شود.

وی ادامه داد: به دلیل تغییر شرایط اقلیمی،  بروز خشکیدگی در جنگل‌های زاگرس و با توجه به اهمیت این جنگل ها و نقش کلیدی آن‌ها در اکوسیستم منطقه، طرح بوم‌سازگان جنگل های زاگرس در حال اجر است.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی استان همدان اظهار داشت: طرح بوم سازگان با هدف پایش، احیا و توسعه‌ی جنگل‌های زاگرس با کاشت نهال و بذر گونه‌های مقاوم به تغییر شرایط اقلیمی، مبارزه با آفت ها و بیماری‌ها و همچنین اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان اجرا می‌شود.

خزایی درباره تامین اعتبارات این طرح از محل صندوق توسعه ملی گفت: طرح بوم‌سازگان جنگل‌های زاگرس هم‌اکنون با حفر چاله‌ و ایجاد بستر مناسب برای کاشت نهال در شهرستان‌های نهاوند، ملایر، تویسرکان و همدان در حال پیگیری است