سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان از تخریب رستورانی غیرمجاز در جاده حیدره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسین مردانی، ​سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان با اشاره به تخریب رستوران در جاده حیدره همدان، گفت: بنا بر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ ملک مورد نظر که نسبت به تغییر کاربری، تخریب باغات و ایجاد باغ رستوران در فضایی به مساحت ۲۴۵ متر مربع بصورت غیر قانونی اقدام کرده بود طی مراحل قانونی توسط واحد اجرای احکام مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و با هماهنگی مقام قضایی، عوامل انتظامی و با استفاده از ماشین آلات و نیروهای شهرداری حاضر در محل اجرا شد.

 

 تخریب رستوران غیرمجاز در جاده حیدره همدان

وی با اشاره به تخریب رستوران در جاده حیدره همدان، گفت: واحد کنترل ساختمان، فنی و اجرای احکام مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری قبل از اجرای حکم مورد نظر اقدام به صدور اخطاریه کنترل ساختمان برای تعطیلی عملیات ساختمانی و ارائه مجوز کرده بود.

سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان افزود: همچنین اخطاریه تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای ارائه توضیحات کتبی و مستندات موجود به کمیسیون، ابلاغ مهلت ۱۰ روز کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور اعتراض به رای و ابلاغ مهلت ۴۸ ساعته برای اجرای رای به صورت قانونی انجام شده بود.

وی با با اشاره به تخریب رستوران در جاده حیدره همدان و بیان اینکه تمام لوازم در این رستوران قبل از اجرای رای از محل تخلیه و به صورت سالم تحویل مالک شد به اجرای ۸۰ مورد رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ از ابتدای سال ۹۸ اشاره و عنوان کرد: با هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر قانونی واقع در محدوده و حریم قانونی شهر بدون تبعیض و مماشات طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.