مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: همه کارگران مشمول دریافت پایه سنوات هستند که شامل کارگران شهرداری نیز می شود و پیمانکار شهرداری ملزم به رعایت آن است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، در نشست با شهردار بندرعباس، با محوریت چگونگی پرداخت مطالبات کارگران منطبق با جدول مزد و طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه پیمان دهنده و مزد شغل و سنوات و رعایت آن منطبق با قانون، با بیان اینکه کارگران شهرداری از اقشار زحمتکش جامعه هستند، تاکید کرد: حقوق و مطالبات کارگران شهرداری بندرعباس باید بر اساس قانون پرداخت شود.

ابراهیمی در خصوص پرداخت پایه سنوات کارگران شهرداری، تشریح کرد: بر اساس ماده 48 و 49 قانون کار، تمام شرکت های خدماتی با هر تعداد نیروی کار و کارگاه های بالای 50 نفر، باید نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای سل 92 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که دارای یک سال سابقه کار شده باشند، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات هستند و این موضوع مشمول کارگران شهرداری نیز می شود و پیمانکار شهرداری نیز موظف به رعایت آن است.