معاون صنایع دستی اردبیل گفت: مهارت قلم زنی اردبیل در میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، ملکه گلمغانی زاده معاون صنایع دستی اردبیل تصریح کرد: این دوره از پائیز امسال برای دانشجویان هنراین استان که اغلب غیربومی هم هستند، برگزار می شود.

وی افزود: دوره آموزشی به صورت رایگان بوده و در تأمین مواد اولیه نیز نهایت حمایت را از دانشجویان خواهیم کرد.

معاون صنایع دستی اردبیل تأکید کرد: مدرسان این دوره هنرمندان زبده استان اردبیل هستند که از چند سال پیش احیای هنرقلم زنی در استان و آموزش علمی آن را آغاز کرده اند.

وی با تأکید به این که مهارت قلم زنی اردبیل در میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است اضافه کرد: احیای طرح های سنتی قلم زنی توسط هنرمندان آغاز شده است.

گلمغانی زاده گفت: دوره های آموزشی صنایع دستی با هدف کیفی سازی تولیدات انجام می شود تا بتوان در سال رونق تولید فرصت های شغلی را برای جوانان فراهم ساخت.