فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه رسانه ها را زبان گویای مردم در بیان نارسایی های احتمالی جامعه عنوان کرد و گفت: عملکرد ناجا نمود کامل نظام و نیروهای مسلح است و انتظار می رود، رسانه ها پلیس را امین خود بدانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه،  سردار علی جاویدان فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه بر نقش کلیدی جامعه خبری و رسانه ها در بیان ظرفیت های سطح جامعه‌ تاکید کرد و ابراز داشت: پلیس تمام سعی خود را به کار خواهد بست که از ظرفیت رسانه ها در راستای تولید امنیت جامعه استفاده کند.

وی تصریح کرد: با توجه به این مهم که بخشی از ناهنجاری های سطح جامعه ناشی از ناآگاهی است، بخش اعظمی از این آگاهی بخشی بر عهده رسانه است و این انتظار می رود که با تعامل دو سویه این ظرفیت ها تقویت شود.

سردار جاویدان در ادامه به شان و جایگاه اجتماعی نیروی انتظامی در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: انتظار می رود که رسانه های استان قبل از بیان هر نوع معضل و مشکلی در سطح جامعه، ناجا را امین و امانتدار خود در رسیدگی به ناهنجاری های احتمالی سطح جامعه بدانند.