نور بخش حاتمی گفت: به رغم تلاش های انجام شده، جایگاه واقعی کشاورزی کرمانشاه آنطور که باید و شاید در سطح کشور معرفی نشده و می طلبد جامعه رسانه کرمانشاه در این زمینه تلاش های مضاعفی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، نور بخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ضمن تاکید بر نگاه توسعه محور حوزه کشاورزی کرمانشاه در ارتباط دو سویه با رسانه های استان، ابراز داشت: با توجه به این مهم که استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی دارای جایگاه مهمی در کشور است، تمامی تلاش این سازمان در معرفی این موقعیت های ویژه استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: این استان با وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار جنگل و۹۵۰هزاری اراضی آبی، دیم و باغات در سطح استان می طلبد که از این ثروت عظیم، درمسیربالابردن سرانه درآمدی و معیشتی بهره برداران حوزه کشاورزی استان سوق دهیم.

حاتمی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از کاهش فعالیت های حوزه کشاورزی کرمانشاه به دلیل منفی بودن سرانه درآمد به هزینه کرد بهره بردار، خاطرنشان ساخت: اگر تنها تمرکز حوزه کشاورزی استان به دو محصول استراتژیک استان همچون نخود و زعفران قرار گیرد، قطعا جایگاه امروز کرمانشاه متحول خواهد شد.