رئیس دیوان محاسبات کشور، گفت: مدیران می توانند با رعایت صرفه و صلاح کشور، خریدهای خارج از سامانه تدارکات دولت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای اداری لرستان، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان ها می توانند با رعایت صرفه و صلاح کشور، خارج از سامانه تدارکات دولت خرید کنند.

وی، افزود: برخی مدیران سوال دارند که به طور نمونه، کالایی خارج از سامانه با کیفیت و قیمتی مناسب‌تر ارائه می شود اما، چنانچه از طریق سامانه خریداری شود، قیمت و کیفیت به صرفه دستگاه نیست، خب باید گفت در چنین شرایطی مدیران می توانند خارج از سامانه خرید کنند.

عادل آذر، اضافه کرد: البته دیوان محاسبات با فاکتورسازی توسط مدیران مخالف است و این اقدام را جرم تلقی می کند.

رئیس دیوان محاسبات، تصریح کرد: بعضی مدیران قصد دارند مبلغی را تحت عنوان پاداش یا هر چیز دیگری پرداخت کنند، لذا سعی می کنند با دریافت فاکتور، مبالغی پرداخت کنند که باید عرض کنم این اقدام از نگاه دیوان محاسبات جرم است و با مدیران خاطی برخورد خواهد شد.