صنایع غرب بندرعباس چنانچه به تعهدات خود در قبال خرید پساب بندرعباس عمل کنند نه تنها از آسیب های زیست محیطی شان کاسته می شود بلکه سلامت دریا نیز بیشتر تضمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، موضوع عدم خرید پساب فاضلاب تصفیه خانه بندرعباس از سوی صنایع غرب این شهرستان همچنان جلوی پیشرفت این پروژه را گرفته است و به سبب آن روزانه ضرر مالی و مشکلات زیست محیطی عظیمی به استان وارد می‌شود.

*ضرورت استفاده از فاضلاب تصفیه شده

در کشور و به‌ویژه استان هرمزگان که میزان بارندگی سالانه قلیل و نیاز آبی رو به افزایش است، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده اهمیت فراوانی دارد. اگر چه بسیاری در برهه ای بر گسترش ‌آب شیرین کن ها به سبب مجاورت با دریا تاکید داشتند، اما امروز متخصصان به این نتیجه رسیده اند که استفاده از پساب فاضلاب بسیار بهتر از استفاده از آب دریا در چرخه ی آب شیرین کن ها است.

محمدرضا مهدوی یکی از کارشناسان زبده‌ی مهندسی آب است که در این باره به خبرنگار خبرگزاری موج هرمزگان گفت: کاربرد فاضلاب تصفیه شده با در نظر گرفتن شرایط بهداشتی آن به جای آب شیرین می تواند به افزایش آب شیرین موجود برای کاربر های خانگی و صنعتی کمک کند.

تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

*پساب ارزان تر از آب دریا

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فاضلاب جزو آب های شیرین ولی آلوده به حساب می‌آید، کاربرد دوباره ی فاضلاب به مراتب ارزان تر از شیرین کردن دریا در شهرهای کرانه ی خلیج فارس و غالبا ارزان تر از شیرین کردن آب‌های  شور چاه‌ها در شهرهای مرکزی ایران است.

مهدوی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب در آب شیرین کن ها را بسیار کمتر از استفاده از آب دریا عنوان کرد و گفت: چنان چه از پساب استفاده شود نه تنها محیط زیست مصون خواهد ماند بلکه پساب منبعی در دسترس است که مقدار آن در ماه‌های گوناگون سال نسبتا یکسان خواهد بود و خشکسالی هم تاثیر چندانی در تولید آن ندارد.

*استفاده از پساب بندرعباس در صنایع غرب اقتصادی است

وی در پاسخ به اقتصادی بودن انتقال پساب بندرعباس به صنایع غرب این شهرستان، بیان داشت: مصارف آب در کارخانه ها در 10 سال اخیر رشد زیادی داشته است و فاضلاب تصفیه شده می تواند منبع مناسبی برای برطرف کردن نیاز کارخانه هایی باشد که فاصله‌ی زیادی با تصفیه خانه ی فاضلاب ندارند و به نظر می رسد مجاورت این منطقه صنعتی با شهر بندرعباس و به وجود آمدن زیرساخت ها، موضوع استفاده از پساب را مقرون به‌صرفه کرده است.

تصفیه خانه

*انتظار برای اقدامات عملی

علی رغم همه ی این مزایا و ضرورت ورود صنایع به موضوع خرید پساب بندرعباس، اما همچنان مصوبات جلسه 5/4/1398 استانداری هرمزگان در خصوص تامین منابع مالی پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس بر زمین مانده و شاهد اقدامات عملی نیستیم.

پس از انصراف شرکت مبشر نور دریا از خرید پساب برای استفاده در صنایع غرب بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، این وعده را داد تا حداکثر ظرف مدت 15 روز برنامه مدونی برای خرید 80 هزار مترمکعب در شبانه روز پساب بندرعباس تهیه و ارائه دهد تا امور به سرعت پیگیری شود که تاکنون در این باره نیز هیچ گزارشی ارائه نشده است و مشخص نیست چه آینده ای در برابر محیط زیست هرمزگان قرار دارد و مطالبه ی به‌حق مردم در ارتقای سطح سلامت دریا به کجا می انجامد.

امین قصمی

*مسئولیت‌های اجتماعی را فراموش نکنید

علی‌رغم این که امین قصمی مدیرعامل آبفای هرمزگان بارها بر اقتصادی بودن خرید پساب برای صنایع استان تاکید کرده و سعی داشته است تا آنان را با تمسک به این نفع اقتصادی مجاب به خرید کند، اما بد نیست که صنایع هم یک بار از دید ایفای مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال جوامع محلی پاسخگو ببیند، چرا که با تغییر آب ورودی آب شیرین کن ها هم مشکلات زیست محیطی این دستگاه ها کاهش می یابد، هم پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس پیشرفت می کند و هم مردم بندرعباس در جوار دریا و ساحل پاک تری زندگی خواهند کرد و آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت فراوانی در پی خواهد داشت.