رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به تفاهم نامه شهرداری و اداره راه و شهرسازی در سامان خدمات رفاهی مسکن های مهر، از نقش نظر مساعد اعضای شورا، در این زمینه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، در سی و دومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر همدان که با حضور شهردار برگزار شد، موضوع تفاهم نامه شهرداری و اداره راه و شهرسازی پیرو سامان دادن امور زیربنایی مساکن مهر در برخی از نقاط شهر، مطرح شد؛

علی فتحی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان، در این زمینه در گفتگو با موج، با اشاره به ارتباط خدمات رفاهی مساکن مهر و نظر مساعد اعضای شورا، مطرح کرد: مسکن های مهر ساخته شده در برخی نقاط شهر  و شهرک ها از جمله، کوی فردوس، مدنی و بهشتی به پاره ای از خدمات رفاهی و زیربنایی از جمله جدول کشی محوطه، دیوار کشی و ... نیازمند است.

فتحی با اشاره به تفاهم نامه شهرداری و راه وشهرسازی مبنی بر اجرائی کردن این امر، ابراز کرد: مسکن های مهر مذکور که توسط راه و شهرسازی ساخته شده است و هنوز نیز به شهرداری تحویل داده نشده است، نیاز به فراهم کردن خدمات رفاهی مرتبط، به جهت استفاده ساکنین دارد.

وی با اشاره به ارتباط خدمات رفاهی مساکن مهر و نظر مساعد اعضای شورا، افزود: آماده سازی این طرح  از مسئولیت های راه وسازی است؛ شهرداری در پی رفع نیاز ساکنین، تفاهم نامه ای را در این حوزه به شورا ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به تفاهم نامه مذکور، مطرح کرد: در این تفاهم نامه شهرداری امور مرتبط و طرح شده را به پیمانکار خود به جهت محق کردن این امر می سپارد و راه و شهرسازی نیز در ازای مخارج صرف شده در این امر، به شهرداری، زمین واگذار خواهد کرد.

فتحی با اشاره  و تاکید بر همراهی تمام اعضای شورا به جهت اجرائی شدن این مهم، گفت: تحقق این تفاهم نامه در راستای استفاده ساکنینِ مناطق یاد شده، فرصت بهره از محوطه ای به جهت گذران اوقات فراغت و ایجاد فضایی سبز در بازی کودکان و... راخواهد داد.

وی با اشاره به ارتباط خدمات رفاهی مساکن مهر و نظر مساعد اعضای شورا، خاطر نشان کرد: نظر مساعد تمام اعضای شورا در این مسئله، امکان ایجادفضایی مناسب را به جهت گذران امور برای ساکنین هموار خواهد کرد.