معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از اعلام نتایج سه برابری ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رضا مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از اعلام نتایج سه برابری ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی خبر داد و گفت: شرکت کنندگان به منظور کسب اطلاع نتایج این  آزمون می توانند از امروز هشتم مرداد ماه به سایت www.hormozgan.ac.ir مراجعه کنند.

رضا مدرس ضمن اعلام این خبر افزود: پذیرفته شدگان این آزمون جهت تشکیل پرونده باید به دفتر امور شهری و شوراها استانداری هرمزگان مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: تاریخ تشکیل پرونده پذیرفته شدگان در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از  ۹ تا ۲۴ مرداد ماه در روزهای اداری است.

مدرس تاکید کرد: پس از بررسی و تایید مدارک پذیرفته شدگان، افراد تا سه برابر ظرفیت مورد نیاز در آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شرکت خواهند کرد.  

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تصریح کرد: آزمون عملی در ۹ مرحله آمادگی جسمانی برگزار خواهد شد که شرکت برای تمامی پذیرفته شدگان الزامی است.

وی خاطر نشان کرد: پذیرفته شدگان آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی، باید بتوانند در آزمون عملی، حد نصاب آزمون عملی را کسب کنند.