معاون اول رئیس جمهور گفت: استان یزد باید به سمت صنایع کم آب خواه برود و از توسعه صنایعی که به منابع آب نیاز دارد فاصله بگیرد.

 به گزارش خبرگزاری موج یزد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این دیدار استاندار یزد و نمایندگان این استان با اشاره به فرصت های توسعه در استان یزد گفت:  استان یزد باید به سمت صنایع کم آب خواه برود و از توسعه صنایعی که به منابع آب نیاز دارد فاصله بگیرد و مسیر توسعه را از طریق توسعه فناوری های نوین دنبال کند.

اسحاق جهانگیری، ظرفیت گردشگری در استان یزد را بسیار مطلوب خواند و گفت:  ثبت جهانی شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو توجهات بین المللی را به این شهر جلب کرده و استفاده مطلوب از این ظرفیت به همراه تبلیغات مناسب، می تواند گردشگری استان یزد را به میزان قابل توجهی توسعه دهد.

معاون اول رئیس جمهور درباره مسائل و مشکلات مطرح شده قول مساعد داد و برای پیگیری برخی موارد دستورات لازم را صادر کرد.