فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفت : استان اردبیل در حفاظت از اراضی ملی و مبارزه با زمین خواری استان موفق و پیشرو است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، سرهنگ پاسدار جواد خردمند در سفر به استان اردبیل  اظهار کرد: استان اردبیل در حفاظت از اراضی ملی و مبارزه با زمین خواری استان موفق و پیشرو است که با حمایت مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل و تعامل با همه دستگاه های انتظامی و قضایی جلوی تصرف و تعرض به اراضی ملی گرفته شده است .

وی در بازدیدی که ازشهرستان های مشگین شهر و اردبیل داشتیم وضعیت حفاظت از اراضی ملی را مطلوب ارزیابی کردیم که این مطلوبیت جز با تعامل اداره کل راه و شهرسازی استان ، یگان حفاظت و مجموعه قضایی و انتظامی بدست نمی آید .

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن افزود: استان اردبیل با این عملکرد بی نظیر الگویی برای سایر استان ها است که قطعا" در ادامه نیز با حمایت های مدیرکل مقتدر راه و شهرسازی استان و مجموعه انتظامی و قضایی مبارزه با زمین خواران در اولویت برنامه ریزی ها قرار گرفته است .

خردمند از اهالی استان اردبیل خواست تا در زمان خرید زمین و یا مستحدثات نسبت به استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان  اقدام کرده تا اراضی متعلق به جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، راه و شهرسازی و سایر ارگانها را خریداری نکنند .

وی افزود : با تدابیر مسئولان کشوری و همراهی وزیر راه و شهرسازی قرار است سامانه تلفنی یگان حفاظت از اراضی ملی راه اندازی شود .