معاون میراث فرهنگی هرمزگان گفت: پس از 20 سال پیگیری و توافق به عمل آمده با شرکت معدن سرخ، سوله ای که در حریم قلعه پرتغالی ها قرار داشت، برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی هرمزگان از آغاز مرمت اضطراری قلعه پرتغالی های جزیره هرمز خبر داد و گفت: پس از 20 سال پیگیری و توافق به عمل آمده با شرکت معدن سرخ، سوله ای که در حریم قلعه پرتغالی ها  جزیره هرمز قرار داشت، برداشته شد.

او با اشاره به اینکه با برداشت این سوله نمای ضلع شرقی به میزان هزار متر مربع آزاد شده، افزود: با انجام این کار در مرمت اضطرای قلعه در ضلع شرقی تسهیل ایجاد می شود.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان افزود: از اقدامات این فاز مرمت، دوخت و دوز ترکها، جایگزینی سنگ های فرسوده و آوار برداری است.

نوروزی تاکید کرد: این فاز از مرمت با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال انجام می شود.