رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرضا گفت: روش جدید قرائت کنتور با هدف حذف قبوض کاغذی برای اولین بار در استان به صورت پایلوت در شهرضا اجرا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، علی اصغر قاسمی بیان داشت: روش جدید قرائت کنتور با هدف حذف قبوض کاغذی برای اولین بار در استان به صورت پایلوت در شهرضا اجرا شد وبرای مشترکان امکان پرداخت قبض در محل را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: 2 دستگاه جدید با قابلیت ارسال اطلاعات و صدور قبض در محل به شهرضا اختصاص یافت و برای 2 قاری کنتور، نرم افزار آی کن در راستای دولت الکترونیک نصب شد تا مشترکان متقاضی انشعاب از منزل درخواست بدهد.

 قاسمی افزود: حذف کاغذ رسیدگی به امور مشترکان را سریع تر می کند.

وی بابیان اینکه تعویض کنتورهای فرسوده درحال انجام است، افزود: تاکنون در برخی مراکز خاص مثل دامداری های  عمده 3 کنتور هوشمند با ظرفیت تعریف شده نصب شده است.

رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرضا  گفت: تعداد کل مشترکین آب روستایی شهرستان شهرضا 7862 مشترک است که قسمت عمده آن را مشترکین خانگی، و درصد کمی را مشترکین عمومی، ادارات، تجاری، صنعتی و غیره شامل می شوند.

گفتنی است؛ تعداد منابع تامین آب شرب روستا ها  در شهرضا 18 منبع شامل چاه و چشمه می شوند.