یک قلاده کاراکال در کلوت سرخابی مهریز دیده شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، یک قلاده از گربه سانان به نام کاراکال در محل چشمه قوچی خارج از منطقه حفاظت شده شهرستان مهریز در کلوت سرخابی مشاهده و تصویر آن با دوربین ثبت شد.

کلوت های سرخابی به دلیل استعداد کافی و بکر بودن همواره محل مناسبی برای جمعیت گونه‌های جانوری چون کل و بز، قوچ ومیش، کاراکال، پلنگ و انواعی از گونه‌های پرندگان وحشی است.