دادستان شهرستان چالوس گفت: در راستای دسترسی آزاد مردم به سواحل در استان مازندران 15 کیلومتر و 200 متر از سواحل دریا در شهرستان چالوس آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، شهرام شیخ عباسی دادستان شهرستان چالوس اظهار داشت: اکثر آزاد سازی سواحل در شهرستان چالوس با مشاوره و صحبت با افرادی که به ساحل تجاوز کرده بودند صورت گرفته و آنها به صورت اختیاری سواحل را آزاد کردند و در بخش کمی نیز احکام قضایی صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون شهروندان و عموم مردم می توانند از  سواحل آزاد شده در شهرستان چالوس استفاده کنند که در تحقق این مهم از فرماندار و روسای ادارات مخصوصا اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس که همکاری لازم را داشتند قدردانی می شود.

شیخ عباسی گفت: در 90 درصد از موضوعات آزاد سازی سواحل در شهرستان چالوس کمترین هزینه و مداخله قضایی را داشته و مردم خودجوش با مشاوره های انجام شده مکان متصرف شده را آزاد کردند.