بانوی یزدی در مسابقات جهانی شمشیربازی با سه شکست و سه پیروزی بهترین عملکرد را داشت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، بانوی شمشیرباز یزدی در مسابقات جهانی شمشیربازی با سه شکست و سه پیروزی بهترین عملکرد را در بین بانوان ایرانی از خود بجا گذاشت.

در رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جهان 2019 بوداپست مجارستان، نجمه سازنجیان بانوی ملی پوش یزدی با سه پیروزی و سه شکست به مصاف فونگ سابریست ویتنامی رفت و با شکست ۱۵بر ۱۲، در جدول رتبه بندی صدویکم شد و بهترین رده را در میان ملی پوشان ایرانی به دست آورد.