رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بهبود یک واحدی شاخص کسب و کار استان اصفهان در بخش مالیاتی نشان از تغییر رویکرد اصلاحی اداره کل مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی در همایش آشنایی با تکمیل  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی  تصریح کرد: بهبود یک واحدی شاخص کسب و کار استان اصفهان در بخش مالیاتی نشان از تغییر رویکرد اصلاحی اداره کل مالیاتی  نسبت به مودیان مالیاتی در استان اصفهان است.

وی افزود: شاخص کسب و کار استان اصفهان در بخش مالیاتی در سال 96 ،8.2 و در سال 97 به 7.2 رسید.

گلشیرازی تعامل اداره کل مالیاتی با مودیان را یکی از عوامل بهبود این شاخص عنوان کرد و گفت:در ستاد تسهیل استان تعداد مراجعین در موضوع مالیاتی کاهش یافته است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: شاخص های کسب و کار هر ماه توسط اتاق بازرگانی با دریافت دیدگاه و نظرات  فعالان اقتصادی انجام می گیرد.

گلشیرازی تهیه بسته حمایت از تولید اداره کل مالیاتی استان اصفهان را اقدام موثر در راستای بهبود خدمات به فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت:اتاق بازرگانی از دستگاه های اجرایی که در راستای بهبود شاخص های کسب و کار تلاش می کنند ،تقدیر می کند.