مسئول نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان همدان ضمن تشریح وظایف نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی، از نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی، سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، حمید شفیعی زاده، مسئول نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان همدان در گفتگوی اختصاصی موج با بیان نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی و اینکه نظام بهره برداری سازمان تعاونی روستایی، مجموعه تعاونی های تولید شرکت های سهامی زراعی و کشت و صنعت استان را مدیریت می کند، ابراز کرد: این نظام بحث های مرتبط به تشکل ها و تعاونی ها را پیگیری می کند و نظام بهره برداری مربوط به بخش زیرساختی در تولید کشاورزی است که شکل بهره برداری از زمین و آب را در این حوزه نشان می دهد.

 

نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی

شفیعی زاده با اشاره به یکی از نظام های بهره برداری شاخص در استان به عنوان تعاونی تولید روستایی، گفت: حدود 72 تعاونی تولید روستایی در سطح استان وجود دارد که تعاونی های تولید روستایی بر اساس اساس نامه خود به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید تشکیل می شوند.

وی با اشاره به نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی، افزود: تعاونی تولید روستایی توسط کشاورزان تشکیل و کشاورزان و بهره برداران از اعضای این تعاونی هستند و با دو آیتم، پشتیبانی تولید و مدیریت تولید منجر به افزایش بهره وری می شوند.

مسئول نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه پشتیبانی تولید از طریق نهاده هایی همچون کود، سم و بذر و... که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، محقق می شود، افزود: مدیریت تولید نیز به معنای برنامه ریزی جهت الگوی کشت و افزایش عملکرد است.

شفیعی زاده با بیان نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی، اضافه کرد: در مجموعه نظام بهربرداری استان و اتحادیه ای که متشکل از تمام تعاونی های تولید در سطح استان است، در حال اجرای برنامه ای تحت عنوان بهره وری محصولات کشاورزی هستیم که ارتقای بهره وری را در طی بررسی عوامل تولید محقق می کند.

 

دستورالعمل به جهت افزایش بهره وری

وی مطرح کرد: در برنامه مذکور و یا در گروه شکل یافته به این امر، گپی که بین عملکرد تولید کشاورزان نمونه و کشاورزان عادی وجود دارد به واسطه عارضه یابی مشخص و پوشش داده می شود.

مسئول نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان همدان با اشاره به نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی و اینکه بهره وری هزینه را کاهش و عملکرد را افزایش  می دهد، گفت: علکرد کشاورز نمونه مورد بررسی قرار می گیرد تا دلایل موفقیتش بدست آید و بر اساس آن دستور العملی شکل یدا می کند به جهت ارائه به کشاورزانی که تولید عادی را ارائه کرده اند.

شفیعی زاده گفت: قراردادی بین کارشناس فارغ التحصیل کشاورزی، تعاونی تولید و کشاورز منعقد می شود و در صورت تحقق افزایش تولید و هزینه هایی که صرف این مهم می شود، درصدی از افزایش تولید در اختیار تعاونی قرار می گیرد و با این اتفاق تعاونی تولید به مدیریت تولید ورود پیدا می کند و ضمنا اشتغال نیز ایجاد می شود.

 

4000 هکتار تحت پوشش تعاونی تولید در طرح افزایش بهره وری

وی با بیان نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی و اینکه در سال زراعی 96-97 حدود 1300 هکتار از اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید مورد بررسی این طرح قرار گرفته شدند، افزود: در سال جاری نیز سطح تحت پوشش به 4000 هکتار افزایش پیدا کرده است و در این امر 21 تعاونی تولید در 3 محصول گندم، جو و کلزا نقش داشتند.

وی با اشاره به اینکه 72 تعاونی تولید در استان وجود دارد، گفت: تلاشمان بر این است که تعاونی های باقیمانده نیز درطرح بهره وری شرکت کنند تا ارتقای بهره وری و افزایش تولید، برای دیگر تعاونی ها و کشاورزان محقق شود.

مسئول نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان نقش تعاونی تولید روستایی در بهره وری محصولات کشاورزی، تصریح کرد: اعتقادم بر این است که تعاونی های تولید بستر مناسبی به جهت اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی هستند.