معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از اقدامات بخش کشاورزی و اهمیت این بخش در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، ظاهر پورمجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در گفتگوی اختصاصی با موج با بیان اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور و اینکه بخش کشاورزی استان 26 درصد اشتغال استان را به عهده دارد، ابراز کرد: 29 درصد ارزش افزوده بخش تولید استان را نیز این بخش محقق کرده است و قریب 8500 هزار میلیون تومان گرش مالی نیز در این بخش به صورت سالانه اتفاق می افتد.

 

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور 

پورمجاهد با اشاره به اینکه هم اکنون 117 هزار بهره برداردر این حوزه مشغول به فعالیت هستند، گفت: اگر تعداد اعضای خانواده بخش کشاورزی را نیز محاسبه کنیم، افزون بر 60 درصد مردم استان در این بخش حاضر و به نوعی رد پایشان وجود دارد.

وی با بیان اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، افزود: 500 تشکل تعاونی، اتحادیه و شرکت های بخش خصوصی  در حوزه کشاورزی فعال هستند و مهم اینکه محصولات بخش کشاورزی از نقشی استراتژیک در تامین اقلام اساسی مردم ، همچون گوشت، گندم، نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، کلزا و دانه های روغنی و... برخوردار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان عنوان کرد: محصولات استراتژیک و پایه ای کشاورزی در کشور و استان در ایجاد استقلال، بسیار اهمیت دارند و هر چه در این زمینه تلاش و حمایت بیشتری صورت گیرد، اقدامی شایسته است.

 

جایگاه بخش کشاورزی در سند راهبردی 

پورمجاهد با بیان  اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، افزود: در برنامه راهبردی استان، بخش کشاورزی با سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی، و ایجاد 19500 شغل، سهمی 30 درصدی را آنِ خود کرده است.

وی مطرح کرد: رصدی به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه از بخش کشاورزی نسبت به اجرا و تحقق اهداف سند راهبردی صورت می گیرد و ارقام مذکور اهمیت این بخش را نمایان می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان  اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، تشریح کرد: در حوزه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که از جانب مقام معظم رهبری بیان شده است نیز، نزدیک به 20 درصد از بندهای مطرح مربوط به اقتصاد مقاومتی است و در رونق تولید که یکی از بندهای سیاست مقاومتی است، عمده مباحث مرتبط به رونق تولید در بخش کشاورزی است، همانند تولید گندم و گوشت و ...

پورمجاهد با بیان اینکه اکنون مرغداری و دامداری های زیادی که از ظرفیت های آن بهره گرفته نمی شود، در استان وجود دارد، گفت: از طریق سیستم بانکی، تشکل ها ی تعاونی و اتحادیه ها می توان از ظرفیت های موجود در این بخش بهره گرفت.

وی با بیان  اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، افزود: اگر قصد استفاده از سرمایه های خرد، مطرح باشد می توان از طریق تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی بهره برد و همینطور از طریق تعاونی ها و اتحادیه های سازمان تعاونی روستایی می توان قوی ترین اقدامات را در بخش سرمایه به کار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی با بیان اینکه با بهره از سرمایه بخش کشاورزی می توان مردم را در فعالیت های اقتصادی شریک کرد، تصریح کرد: نگاه ما به توسعه، توسعه ای همه جانبه و پایدار است، بدین معنا که بایستی تمام بخش ها را به صورت متوازن نگریست.

پورمجاهد با بیان  اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، گفت: این اراده در مدیریت استان و سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد که اقدامات گذشته را مرور و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کند.

وی مطرح کرد: بانک کشاورزی بانک تخصصی این بخش و همینطور صندوق کشاورزی نیز صنوق خاص این حوزه است و باید این موسسه های تخصصی تقویت شوند.

وی با اشاره به اینکه باید بر روی صنایع تبدیلی استان همدان و تکمیلی، کشت، مصرف بهینه آب، توسعه گلخانه ها، توسعه کشت های کم آب بر و...  اقدامات بیشتری صورت گیرد، افزود: در حوزه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نسبت به بهره برداران نیز باید بیشتر تمرکز شود.

 

حفظ منابع کشور برای نسل های آینده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان  اهمیت بخش کشاورزی، در اقتصاد مقاومتی و استقلال کشور، تصریح کرد: باید افرادی مطلع، دانشمند و دلسوز در بخش کشاورزی حضور پیدا کنند.

مهم آن است که همه موظف هستیم آب، خاک و منابع طبیعی کشورمان را به جهت  بهره نسل های آینده، حفظ کنیم.