هوای اصفهان با شاخص کیفی ۹۸ برای ششمین روز متوالی در شرایط سالم ثبت شد.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان طی دوازده ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۹۸ در وضعیت سالم ثبت شد.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۸۹، خیابان رودکی روی عدد ۹۴، خیابان پروین روی عدد ۱۰۳، خیابان استانداری روی عدد ۱۱۶ و بزرگراه خرازی روی عدد ۸۸ قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در کاشان با میانگین ۹۹، سجزی با میانگین ۸۲، مبارکه با میانگین ۶۹ و نجف آباد با میانگین ۸۰ در وضعیت قابل قبول (سالم) و در شهر‌های شاهین شهر و دولت آباد به ترتیب با میانگین ۱۰۲ و ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.