مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسدآباد از سالم سازی آب شرب مصرفی با توزیع کلر در روستاهای اسدآباد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسدآباد با اشاره به سالم سازی آب شرب مصرفی با توزیع ۷۵۰ کیلوگرم کلر در روستاهای اسدآباد طی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری، گفت: توزیع ۷۵۰ کیلوگرم کلر در روستاهای اسدآباد طی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: در بازه زمانی یاد شده ۱۱۰ کنتور معیوب تعویض شد ضمن اینکه ۱۵ انشعاب غیر مجاز نیز شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شد.

 

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسدآباد

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه بهره برداری نیز شستشوی ۴۰ مخزن آبرسانی محقق شد؛ عنوان کرد: تعویض ۱۱ مورد الکتروپمپ، اصلاح و بازسازی برخی خطوط انتقال آب و تعمیر ۱۱۰ مورد دستگاه کلرزنی نیز در سه ماهه سال جاری عملیاتی شد.

احدی ایمان افزود: همچنین توزیع ۷۵۰ کیلوگرم کلر در روستاهای اسدآباد تحت پوشش و غیر تحت پوشش نیز با صرف ۱۲ میلیون تومان عملیاتی شد ضمن اینکه شستشوی مخازن، کلرزنی و تعمیر دستگاه‌های کلرزنی نیز با صرف ۱۳۰ میلیون تومان امکان پذیر شد.

وی به تجهیز چاه روستای احمد آباد با صرف ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار و اجرای خط برق همین چاه با صرف ۱۳۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: با راه اندازی چاه مذکور، مشکل آب روستاهای علی آباد، احمد آباد و پیرشمس الدین مرتفع شد.

وی با اشاره به سالم سازی آب شرب مصرفی، عنوان کرد: همچنین در بازه سه ماهه؛ تجهیز و راه اندازی چاه روستای قادرآباد با صرف ۳۰ میلیون تومان اعتبار؛ اجرای خط برق و ایستگاه پمپاژ روستای یوسف آباد و اجرای خط انتقال روستای حسام آباد نیز با صرف ۱۵۰ میلیون تومان امکان پذیر شد.