رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: استان اردبیل یکی از موفق‌ترین مناطق کشاورزی کشور است که طرح‌های مختلف سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، محمدرضا جهانسوز ظهر امروز در بازدید از فعالیت‌های بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اظهار داشت:‌ براساس تصمیمات اتخاذ شده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در افزایش 20 درصد تولید محصولات کشاورزی همکاری و مشارکت می‌کند.

وی افزود: استان اردبیل یکی از موفق‌ترین  مناطق کشاورزی کشور است که  طرح‌های مختلف سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع  طبیعی در آن با قدرت و قوت در حال انجام است و در حال حاضر 600 روستا تحت پوشش طرح مشترک وزارت جهاد کشاورزی وسازمان بسیج مهندسین کشاورزی قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور بیان کرد: در سایه سعی و اهتمام بسیج مهندسین و وزارت جهاد کشاورزی که طرح‌های بسیج در آن به اجرا در آمد شاهد افزایش 20 درصد افزایش عملکرد انواع محصولات کشاورزی بودیم و اساس کار طرح‌های بسیج رفع عوامل تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح است.

جهانسوز گفت: در استان اردبیل طرح بسیج همگام با منابع طییعی به اجرا گذاشته خواهد شد که هدف عمده این طرح صیانت از جنگل‌های فندقلو بوده و با کلید خوردن این طرح به طور قطع تحول مهمی در حفظ اراضی فندقلو و افزایش سطح این جنگل بسیار مهم خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: این طرح ناجی جنگل‌های ارزشمند فندقلو بوده و با اجرای این طرح صنعت توریسم و گردشگری نیز بیش از پیش در استان تقویت خواهد شد که جنگل‌داری سالم و زادآور و بهره‌برداری اصولی از آن از اهداف اساسی این سازمان محسوب می‌شود.