آخرین خبرها از عدم مهار آتش سوزی جنگل های بلوط پلدختر تا این لحظه حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، بخشدار پلدختر از عدم مهار آتش سوزی جنگل های بلوط این منطقه خبر داد و گفت: آتش سوزی جنگل های پلدختر تا این لحظه مهار نشده است.

کائیدی، تصریح کرد: شعله های آتش نه تنها مهار نشده بلکه هر لحظه بر حجم آن افزوده می شود که مهار این شرایط نیازمند اعزام بالگرد آبپاش است.

وی، ادامه داد: در حال حاضر، نیروهای بومی و عوامل امدادی بدون تجهیزات لازم در حال مهار آتش و اطفای حریق هستند.

تاکنون بیش از 100 هکتار از عرصه های جنگلی پلدختر در آتش سوخته است

او، گفت: تاکنون بیش از 100 هکتار از جنگل های بلوط پلدختر در آتش سوخته و حجم خسارات به منابع ملی روبه افزایش است.

حجم آتش سوزی رو به گسترش، امکانات فنی محدود !

مرتضی کاییدی، افزود: شرایط بکر منطقه و نبود امکانات از جمله عواملی است که روند مهار آتش سوزی را با کندی مواجه کرده، لذا به تجهیزات فنی نیازمندیم و الا حجم آتش گسترش یافته و خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

گفتی است از شب گذشته، بیش از 100 هکتار از اراضی جنگلی چم گرداب پلدختر در آتش سوخت و گزارش ها حاکی است که آتش سوزی در حال گسترش است و تا این لحظه مهار نشده است.