یک شهروند اوکراینی که به قوانین جمهوری اسلامی ایران آگاهی کامل نداشته است، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، بهروز شهابی زاد فرماندار اردکان گفت: یک شهروند اوکراینی که به قوانین جمهوری اسلامی ایران آگاهی کامل نداشته است، از سوی نیروهای ذی ربط در این شهرستان بازداشت شد و این موضوع در حال بررسی است.

وی در حال فیلم برداری از اماکن حساس در شهرستان اردکان بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.