معاون وزیر امور اجتماعی و کار سوریه گفت: ارتقاء زمینه های اشتغال و کارآفرینی با تبادل دانش و تجربه امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، یاسر عبدالاحمد در بازدید از کارگاه های اتومکانیک و برق خودرو، درودگری، تأسیسات حرارتی با اشاره به اینکه ارتقاء زمینه های اشتغال و کارآفرینی با تبادل دانش و تجربه امکان پذیر است ، بیان کرد: چالش ها را باید به فرصت ها تبدیل نموده و روابط دوجانبه بین دو کشور را از طریق تبادل دانش، تجربه و ایده ها در حوزه های رفاه اجتماعی، توسعه روستایی، کار، اشتغال و کارآفرینی ارتقاء دهیم.

وی افزود: نکات مشترک زیادی در زمینه مسائل اجتماعی و بازار کار وجود دارد و این اشتراکات کار ما را برای تقویت همکاری آینده تسهیل خواهد کرد. 

معاون وزیر امور اجتماعی و کار سوریه گفت: بایستی چالش ها را به فرصت ها تبدیل نموده و روابط دوجانبه بین دو کشور را از طریق تبادل دانش، تجربه و ایده ها در حوزه های رفاه اجتماعی، توسعه روستایی، کار، اشتغال و کارآفرینی ارتقاء دهیم.

گفتنی است؛ معاون وزیر امور اجتماعی و کار سوریه در راستای اجرای اهداف امضای سند مشترک همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ایران با وزارت امور اجتماعی و کار سوریه انجام پذیرفت.

معاون وزیر کار سوریه