مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از کاهش 15 درصدی دادخواست های کارگری در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، بختیار پاکمزد از دادخواست های واصله به هیئت تشخیص این اداره کل خبر داد و افزود: تعداد پرونده های شکایات کارگری و کارفرمایی در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 15 درصدی این دادخواست ها را نشان می دهد.

وی بیان کرد: این مقدار کاهش در شرایطی است که افزایش حداقل دریافتی کارگران به میزان قابل توجه و مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی استان را در سال جاری شاهد هستیم.

مدیر روابط کار استان اردبیل صیانت از نیروی کار را از مهمترین رویکرد این اداره کل عنوان کرد و یادآور شد: عارضه یابی دقیق مشکلات کارگری، کارفرمایان و تولید یکی از عوامل مهم و دخیل در کاهش پرونده ها در مراجع حل اختلاف می باشد.