رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان مدعی شد که از واحدهای معرفی شده به بانک ها جهت دریافت تسهیلات، کمتر از 50 درصد آنها توانسته اند تسهیلات خود را دریافت نمایند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، محمد دره وزمی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان کردستان اظهار داشت: برنامه ما این است که با پرداخت یارانه هشت درصد کاهش سود تسهیلات بانکی زمینه کمک به واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد استان کردستان را فراهم کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون پرونده 148 طرح به ارزش 2 هزار میلیارد ریال اعتبار رونق تولید به بانک‌های عامل معرفی شده است، افزود: از این تعداد به 53 واحد مبلغ 700 میلیارد ریال پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اضافه کرد: سال گذشته 100 میلیارد ریال یارانه هشت درصد کاهش سود تسهیلات از منابع استانی نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان به واحدهای صنعتی این استان اختصاص یافت.

وی میزان تحقق پرداخت این اعتبارات به واحدهای معرفی شده به بانک‌ها را کمتر از 50 درصد اعلام کرد و یادآور شد: در این مدت معرفی واحدهای صنعتی به بانک‌ها برای دریافت یارانه از نظر تعداد 36 درصد و از لحاظ مبلغ 35 درصد تحقق یافت و در کل 65 درصد آن عملیاتی نشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: تزریق مالی به واحدهای تولیدی که توجیه اقتصادی نداشته و دچار ضرر شده اند، نوعی خیانت محسوب می‌شود چرا که چنین واحدهایی توان فعالیت ندارند و فق. منابع مالی را هدر می‌دهند

دره وزمی با بیان اینکه بانک ملی با پرداخت 215 میلیارد ریال یارانه کاهش سود تسهیلات به 18 طرح بیشترین عملکرد را از سال 97 تاکنون داشته است، گفت: 59 طرح به این بانک معرفی شد که با پرداخت تسهیلات به 32 مورد آن موافقت شده است.