دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز کشور گفت: بزرگ نمایی ضعف ها و نادیده گرفتن ظرفیت های موجود و اقتدار ملی از جمله نقشه های دشمن برای ضعیف نشان دادن ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در اجلاسیه ائمه جمعه استان مازندران اظهار داشت: تاریخ نشان می دهد که ایران اسلامی همیشه تحریم بوده اما این ملت با وجود این تحریم ها همواره توانسته به دستاوردهای نوینی بر سد.

وی ادامه داد: امروز وقتی مسایل و موارد کشور را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که فقط ایران ، فقر گرسنگی نیست بلکه فقر رفاه و فقر اشتغال مطلوب است و آنها هم بر اساس مطالبات جدید است.

پور محمدی  گفت: دشمنان می دانند که ایران با تمام ناهماهنگی های موجود در حال حاضر توانسته است با اتکا به توانمندی های موجود و استعدادها و پتانسیل های جوانان خود در حوزه های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشد.