مدیرکل دامپزشکی استان مازندران گفت: با توجه به شیوع تب کریمه کنگو در مازندران، مردم گوشت قرمز مورد نیاز خود را حتما از مراکز مجاز تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، سید حسین رضوانی اظهار داشت : بیماری تب کریمه کنگو در فصل گرما و با افزایش حشرات ابتلا به انواع بیماری های ناقل شیوع می یابد و از بیماری های ناقل حیوان به انسان است.

وی ادامه داد: این بیماری از طریق کنه منتقل شده و بسیار خطرناک است و برای سم پاشی کانون که بیماری تب کریمه کنگو در آن مشاده شده، تا شعاع 3 کیلومتر مربع انجام می شود و این کار را از  شهرستانهای غرب استان مازندران آغاز کردیم.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران تصریح کرد: افراد وقتی کنه ای را در بدن خود مشاهده کردند آن را با دست خود از بین نبرند و با دستکش کنه را بکشند تا از انتقال بیماری جلوگیری شود.

وی تاکید کرد : بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) با گزش یک کنه از خانواده Bunyaviridae منتقل می‌شود و گرچه میزبان اصلی آن حیوانات است، ولی موارد پراکنده آن در انسان نیز دیده می‌شود.