معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تفت گفت: تصور مردم بر این است که در سال پرآبی قرار داریم و صرفه‌جویی در مصرف آب را فراموش کرده‌اند و بعضاً از آب‌لوله‌کشی برای کشاورزی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدجواد نعمتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تفت در نشست بررسی مشکلات قطعی آب در برخی نقاط شهرستان تفت افزود: خوشبختانه در ابتدای سال جاری شاهد بارش‌های خوبی در سطح شهرستان بودیم اما متأسفانه این بارش‌ها بر منابع آبی زیرزمینی تأثیر به سزایی نداشته است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه شاهد هستیم که تصور مردم بر این است که در سال پرآبی قرار داریم و صرفه‌جویی در مصرف آب را فراموش کرده‌اند و بعضاً از آب‌لوله‌کشی برای کشاورزی استفاده می‌کنند که همین موضوع مشکلاتی را برای تأمین آب در نقاط مختلف شهرستان به وجود آورده است.

نعمتی تصریح نمود: با توجه به بروز مشکلات در تأمین آب در نقاط مختلف شهرستان ضروری است بر اساس قانون با مشترکین پرمصرف برخورد صورت گیرد و در صورت لزوم آب مشترکین پرمصرف قطع شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تفت خواستار حضور مسئولین آبفار شهرستان در نقاط مختلف تفت شد و تأکید نمود: مسئولین آبفار شهرستان با بازدید نقاطی از شهرستان که با قطعی آب روبرو هستند علت دقیق این مشکل را بررسی و برای رفع آن تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

نعمتی در پایان خواستار همکاری مردم شهرستان تفت در مصرف بهینه آب شد و خاطرنشان کرد: امید است با همکاری مردم شریف شهرستان شاهد کمترین مشکل در این زمینه باشیم.