دادستان خرم آباد، گفت: باید قانون مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر را اصلاح کرد چراکه قوانین جاریه ایرادات اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، سعید رازانی داستان خرم آباد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، گفت: مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر به اصلاح قوانین نیازمند است.

وی، تصریح کرد: در مسیر مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر ایرادات قانونی وجود دارد که این موارد باعث کندی روند برخورد می شود.

دادستان خرم آباد، افزود: مادامی که میزان جرم بر اساس میزان مواد مکشوفه ارزیابی می شود، مبارزه با خرده فروشان با اشکال روبرو می شود که امیدواریم قانون مبارزه با خرده فروشان اصلاح شود.

رازانی، ادامه داد: مشکلاتی نیز در بحث آزمایش مواد مخدر وجود دارد که این مشکلات نیز برطرف نشده، همین امر کار برخورد با سوداگران خورد مواد مخدر را با چالش روبرو می کند که نیازمند رفع ایرادات است.

دستگاه قضایی، سوداگران مرگ را با قاطعیت مجازات می کند

دادستان خرم آباد، گفت: امیدواریم با رفع ایرادات قانونی و فنی، در راه مبارزه با مواد مخدر گام های استوارتری برداریم، لذا دستگاه قضایی در این مسیر با احدی تعارف ندارد و با سوداگران مرگ با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.