مدیر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد گفت: اگر از زوایه‌ای که سبب شد تا شهر یزد جهانی شود به این مهم بنگریم این عوامل و همزیستی مردم یزد با محیط زیست بسیار جذاب خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مصطفی فاطمی مدیر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد گفت: اگر از زوایه‌ای که سبب شد تا شهر یزد جهانی شود به این مهم بنگریم این عوامل بسیار جذاب خواهند بود.

وی افزود: شهری وسط کویر که آب ندارد با این وجود هزاران سال است پابرجا است البته از همان هزار سال پیش آب نداشت ولی با حفر تونل‌های زیرزمینی به نام قنات آب را به شهر رساندند و در نهایت با ترکیب آب و خاک گل و خشت را ایجاد کردند و شهر یزد را به وجود آوردند.

او ادامه داد: همزیستی مردم یزد با محیط زیست و مذاهب و ادیان مختلف مثال زدنی است هر چند حدود 15 سال پیش موضوع ثبت جانی شهر یزد مطرح شده بود اما به دلیل آنکه تجربه ثبت یک شهر را در یونسکو نداشتیم هر بار از کنار پرونده آن رد می‌شدیم تا آنکه در سال 93 تصمیم بر آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی گرفته شد در سال 94 پرونده آماده و به یونسکو ارسال شد.

وی گفت: ارزیابان در سال 95 به یزد آمدند و بازرسی‌ها را انجام دادند در نهایت در تیرماه 96 بود که شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.