مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: به منظور افزایش کارایی در تمامی ادارات و سایر واحدهای زیرمجموعه شرکت گاز استان اصفهان مهمترین برنامه ها و اهداف این واحد به صورت یک کتاب در دست تهیه و اقدام است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید مصطفی علوی بیان داشت: پیرو دستور العمل تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف بهره برداری شرکت گاز استان بمنظور افزایش کارائی در تمامی ادارات و سایر واحدهای زیرمجموعه شرکت گاز استان، مهمترین برنامه ها و اهداف این واحد بصورت یک کتاب در دست تهیه و اقدام است.

وی مهمترین سرفصل های این کتاب را در17بخش شامل؛ بلوک بندی در راستای مدیریت تراز گاز استان، بلوک بندی در راستای مدیریت بحران، انجام پروژه های اولویت دار، نهضت زیباسازی علمک ها درسطح استان، شناسائی وجمع آوری شیرهای پیاده رو باقیمانده درسطح استان و توسعه بهبود و ارتقاء فرآیند نشت یابی و رفع نشتی ها درسطح استان عنوان کرد.

علوی بهبود وارتقاء سیستم حفاظت کاتدی درسطح استان، انجام مطلوب فرایند نگهداری وتعمیرات درسطح استان، اجرای کامل پروژه GISدر سطح استان، جاری سازی کامل پروژه قرائت،چاپ وتوزیع آنی قبوض مشترکین استان، ارتقاء سیستم AVL و توسعه مراکز کنترل فوریت های گاز در سطح استان، تسریع در فرایند تحصیل زمین ایستگاه های مورد نیاز درسطح استان، انجام فرآیند تست لوشاتاف رگولاتورها، تست،بررسی وتعویض هافیونی ها ی علمک ها، جاری سازی سیستم های مکانیزه به منظور تسهیل وتسریع در فرایند خدمت رسانی مطلوب به بیش از یک میلیون 800مشترک در سطح استان اصفهان، جمع آوری و انتقال علمک های داخل منازل به بیرون و دریافت تاییدیه بازرسی ایستگاه ها از واحد بازرسی فنی از دیگر سرفصل های تعیین شده در این کتاب می باشد.

وی از تمامی همکاران که در تهیه و تدوین این مجموعه ارزشمند ، همکاری ها و مساعدت داشتند تقدیر کرد و گفت: در حال حاضر با تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت، گازرسانی مستمر و ایمن به مشترکین محترم گاز در سطح استان میسر شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مطالب  این کتاب بعنوان نقشه راه والگوی مناسب بمنظور افزایش کیفیت خدمات گازرسانی بسیار مفید وموثرخواهدبود.