هوای اصفهان پس از 3 روز متوالی با شاخص کیفی 99 AQI در شرایط سالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: راساس گزارش ایستگاه های پایش دائم کیفیت هوای اصفهان از ۲۴ساعت گذشته تا صبح امروز با شاخص کیفی 99AQI در شرایط سالم ثبت شده است.

بابک صادقیان بیان کرد: شاخص کیفی هوا در میدان احمد آباد با 140AQIناسالم و در خیابان استانداری و رودکی با 95 ،خیابان پروین 90 وبزرگراه خرازی با 77 AQI سالم است.

وی افزود: همچنین شاخص کیفی هوا در شاهین شهر 95،نجف آباد 70، مبارکه 75، زرین شهر 62 AQI سالم و شاخص کیفی هوا در سجزی 111 و در دولت آباد با 104AQI ناسالم اعلام شد.